om klubben

 

 

Klubbens navn er Veteranerne

 

Klubben er oprettet for alle, der har været fastansat i A/S Svendborg Avis. Som medlem kan optages medarbejdere, der forlader aktivt arbejde på A/S Svendborg Avis for at gå på efterløn eller pension. Optagelse skal ske senest 1/2 år efter at være fratrådt på A/S Svendborg Avis.

Alle, som var ansat ved A/S Svendborg Avis 30. september 2006 og som blev flyttet over i det nye selskab Fynske Medier P/S 1. oktober 2006, kan, når de går på efterløn eller pension fra Fynske Medier P/S, blive optaget som medlem hos veteranerne.

Bestyrelsen kan i hvert enkelt tilfælde dispensere for forudsætning for medlemskab f.eks. for tilknyttede, der har nået pensionsalderen, men som ikke opfylder kriterierne i stk. a og b.
Bestyrelsen har endvidere bemyndigelse til at ekskludere et medlem af klubben, såfremt der ikke udvises interesse for klubbens virke. Dvs. deltager ikke i klubbens møder eller andre arrangementer samt undlader at betale kontingent til klubben.

 

Blanket til indmeldelse i Veteranklubben

 

blanket

blanket