Tidligere arrangementer

 

 


 

 

Arrangementer fra 2023

 

 


 

REFERAT FRA VETERANERNES MØDE – TORSDAG DEN 13. APRIL 2023:

 

Vores april-møde samlede 22 medlemmer

 

 

Så er foråret og optimismen på vej. Hele 22 medlemmer deltog i vores medlemsmøde den 13. april. Det er længe siden vi har været oppe på dette antal.

 

Formand Birthe Leegaard Sørensen bød velkommen. Hun kunne fortælle at en ny redaktør på Fyns Amts Avis er på vej. Men det er p.t. ikke oplyst HVORNÅR.

 

Der er udsendt en indbydelse til jer vedrørende vores sommerudflugt til Ærø den 8. juni. Vi har sat alle sejl til, så det kan blive en sjov og spændende udflugt. Det er vores håb at deltagerantallet kan komme op på 30 personer. Sejltur med morgenkomplet, bustur rundt på øen. Sømandssange og Rigabalsam i Marstal, øl-smagning og frokost på Rise Bryggeri. I øvrigt henvises til den tidligere udsendte indbydelse.
Der var en del tilkendegivelser om tilmeldinger til turen. Men for at være mere konkret:
Prisen er 550 kr. for medlemmer, og 650 for pårørende. Tilmeld jer senest den 20. maj 2023 til formanden: bittels@icloud.com, og indbetal venligt beløbet i henhold til ovenstående – senest fredag den 2. juni på klubbens kontonummer via netbank: 0815-0000498890.

 

Egon Sohnesen fortalte om sine oplevelser

 

Som en ekstra kolorit på mødet fortalte Egon Sohnesen om sin aktive pensionisttilværelse. Egon blev pensioneret som 65-årig i 2015. Han er både busrejseleder, medlem af Svendborg Seniorråd og Ældresagen, og cykelven for demente fra Demensbyen på Svendborg Bryghus. Og sikkert mere endnu.
Vi så fotos fra hans ture som guide og hans gode bemærkninger, bl.a. fra Rügen, Harzen og Mosel. Og fra Kreta og de lystige vinfester i Altenahr og Bierfest i Schwalenberg.
Vi fik anekdoter fra busturene til Maastricht (André Rieu-koncert).

 

Specielle rejseoplevelser havde Egon Sohnesen som rejseguide på ture til Sankt Petersborg, via Stockholm. Og Tallinn. Der var nogle utroligt smukke paladser i Sankt Petersborg. I disse tider med Ukrainekrig er der naturligvis ikke rejser til Rusland.
Tak til Egon for hans foredrag.

 

Næste møde holdes i kælderen på Fyns Amts Avis torsdag den 11. maj.
STØT DIN FORENING OG MØD OP!!!

 

Med venlig hilsen fra formand Birthe Leegaard Sørensen.

 

Referent: Palle Christiansen, sekretær.

 

 

 


 

13. april

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 


 

 

FYNS AMTS AVIS VETERANER. MEDLEMSMØDE TORSDAG DEN 9. marts. 2023:

 

Glæd jer til en spændende Ærø-udflugt
med sømandssange og ølsmagning

 

 

Snakken gik livligt, og der var en god stemning ved vores medlemsmøde på Fyns Amts Avis. Deltagerantal: 19.

 

Formand Birthe Leegaard Sørensen var netop kommet hjem fra en rejse til Gran Canaria, men mødte op alligevel. Mødet blev forestået af kasserer Egon Sohnesen og sekretær Palle Christiansen.

 

Slagsangen blev sunget, og herefter orienterede Palle om Ærøudflugten. Sæt kryds i kalenderen ved torsdag den 8. juni 2023. Indbydelse kommer senere.

 

Programmet bliver som følger:

Mødetid 9.45 ved Ærøfærgelejet i Svendborg. Færgen sejler 10.05
På turen til Ærøskøbing er morgenkaffe med rundstykker, marmelade og ost og wienerbrød med i prisen.

 

Ankomst til Ærøskøbing, hvor vi bliver hentet af Jesper Bus og kørt til Marstal.
Her bliver vi modtaget af fhv. leder af Søfartsmuseet Erik Boye Kromann- og af Marstal Småborgerlige Sangforening, med nogle friske sømandssange og et glas Riga Balsam til alle deltagere. Det bliver festligt.

 

Kl. 13 henter Jesper Bus os og kører os en lille rundtur over omkring Voderup Klinter ad naturskønne veje.

 

Kl. 14 ankommer vi til Rise Bryggeri hvor frokosten står klar (smørrebrød og 1 øl eller vand), og rundvisning på bryghuset og efterfølgende ølsmagning. Alt inklusive i prisen.

 

Kl. 16 kører bussen os til Ærøskøbing, hvor der bliver tid til lidt sightseeing eller cafébesøg. Færgen afsejler kl. 17.35 og vi er i Svendborg 18.50.

 

Håber det fanget din interesse. Der er kun korte gåture på udflugten, men du kan jo også selv vælge at gå længere ture i Marstal og Ærøskøbing.

 

Prisen bliver 550 kr. for medlemmer, og 650 kr. for pårørende.

 

Næste møde bliver torsdag den 13. april kl. 10 på Fyns Amts Avis, hvor der vil være foredrag af Egon Sohnesen, Nærmere følger.

 

MVH Palle.

 

PS: Birthe Leegaard Sørensen skulle hilse fra Rikke Bekker, som sagde tak for et godt samarbejde med Birthe og FAA Veteranerne. Vi ønsker Rikke held og lykke fremover.

 

 


 

 

 

FYNS AMTS AVIS VETERANER. MEDLEMSMØDE TORSDAG DEN 9. FEB. 2023:

 

Et farvel til chefredaktør Rikke Bekker

 

 

Formand Birthe Leegaard Sørensen bød velkommen til 21 medlemmer som var tilmeldt vores februar-møde. Birthe tilføjede; ”Jeg er ked af at der ikke kommer flere til vores møde”.
Vi fik orientering om medlemssituationen, om chefredaktør Rikke Bekkers farvel til Jysk-Fynske Medier, om vores 25 års jubilæum til december, om næste møde, og om årets sommerudflugt til Ærø.

 

Farvel til chefredaktør Rikke Bekker

Birthe fortalte at hun i går var på avisen for at sige farvel til Rikke Bekker, i forbindelse med hendes sidste arbejdsdag i Sct. Nicolajgade. Og i den forbindelse takke hende for det gode samarbejde med os FAA-veteraner. Rikke Bekker tiltræder en ny stilling som kulturredaktør på Jyllands-Posten. Hun sendte en hilsen tilbage til alle os veteraner.
Det betyder at vi p.t. ikke har nogen kontaktperson til avisen. Fremtiden er svær at gætte sig til. Tilskuddet til FAA-veteranerne udgør p.t. nul kroner.

 

Medlemssituationen

Status er at vores medlemsliste skrumper ind. 2022 var vi ca. 50 medlemmer, nu er vi ca. 42.

 

Vi har 25 års jubilæum til december i år

Birthe fortalte, at vi til december 2023 kan fejre 25 års jubilæum i vores forening. Det betyder, at vi i år holder jubilæumsfest i stedet for julefrokost. Arrangementet er ikke planlagt endnu.

 

”Tænderklaprende” møde på museet

Det Grafiske Museum i nabobygningen passes af kun 5 medlemmer. Uden nogen som helst form forvederlag. Da der er meget koldt i lokalerne var mødet fornylig en ”tænderklaprende” affære, og der er kun koldt vand i hanerne. Birthe rundede af med: Vi kører videre med arbejdet!

 

Næste veteranmøde

Vi ses næste gang i avisens lokaler i kælderen, torsdag den 9. marts klokken. 10. Husk tilmelding til Birthe: bittels@icloud.com, eller på

tlf. 50 46 51 45.
Du behøver ikke at melde afbud. Senest dagen før klokken 12. Vi arrangerer et foredrag eller lignende ved dette møde. Se nærmere på indbydelsen

 

Sæt X i kalenderen torsdag den 8. juni

Vores sommerudflugt bliver i år en herlig tur til Ærø. En indbydelse vil blive udsendt til jer. Turen indeholder busrundtur på øen, ølsmagning og frokost ved Rise Bryggeri, og måske vil Marstal Småborgerlige Sangforening underholde med et par friske sømandsviser og et glas Riga-Balsam. Glæd dig. Nærmere følger.

 

Kasserer Egon Sohnesen informerer: Kontingent er 100 kr. pr. halvår. Hvis du ikke har betalt: (Netbank): kto. 0815-0000 498890. Der kan ikke betales via mobilepay, da banken tager gebyr.

 

HUSK AT BAKKE FORENINGEN OP VED AT DELTAGE I AKTIVITETERNE.

 

VH Formanden.

 

 


 

 

 

HUSK VORES NÆSTE MEDLEMSMØDE TORSDAG DEN 9. FEBRUAR 2023

 

 

Vi mødes i FAA’s lokaler i kælderen klokken 10:00, og vi glæder os til at se jer igen til hyggesnak, kaffe, rundstykker og samvær.

 

HUSK AT TILMELDE JER TIL FORMANDEN BIRTHE SØRENSEN
SENEST DAGEN FØR.

 

MAIL: bittels@icloud.com
Eventuelt Telefon 50 46 51 45

 

Det er ikke nødvendigt at melde afbud.

Vel mødt. Husk at bakke foreningen op ved at give dit fremmøde.

Med venlig hilsen, Birthe Leegard Sørensen, formand.

 


 

REFERAT FRA MEDLEMSMØDE 12. januar 2023

32 medlemmer deltog.

 

Punkt 1. Valg af dirigent.
Peter Faber blev valgt enstemmigt som dirigent.

 

Punkt 2: Formandens beretning.

Formand Birthe Leegaard Sørensen sagde blandt andet:
Foreningsåret 2022 kom først i gang den 10.marts på grund af Coronaen.

Afgående kasserer Inge Mogensen stoppede efter 18 år på posten. Hun fik mange gode ord og blomster med på vejen. Afløser blev Egon Sohnesen.

Almindeligt medlemsmøde den 15. maj 2022 blev et lavpunkt med kun 16 deltagere.
Samtidig måtte sommerudflugten aflyses på grund af for få tilmeldte.

 

8. september fik vi et nyt medlem: Ole Vedsø.

I september begyndte drøftelserne om fremtiden for Veteranernes abonnementer, idet avisen havde meldt ud at vi fremover ikke kunne få Fyns Amts Avis til halv pris i papirudgaven. Desuden skulle der også ses på vedtægtsændringer. Herom senere i referatet.
Formandens beretning blev godkendt.

 

Punkt 3: Godkendelse af regnskab.
Kasserer Egon Sohnesen informerede om det reviderede regnskab for 2022:
Resultatet blev et overskud på 9.000 kr. Egenkapital pr. 31.12. 2022: 18.635 kr.
Godkendt.

 

Punkt 4: Fastlæggelse af kontingent.
Det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent. 100 kr. pr. halvår. Det kan indbetales til kassereren på konto
Via netbank: 0815-0000498890.
- snarest belejligt.
Og du må gerne betale det samlede årskontingent for 2023 på 200 kr.

 

Punkt 5: Indkomne forslag
Fra bestyrelsen. Forslag til vedtægtsændringer. Egon Sohnesen omdelte et tryk af nye vedtægter for ”Veteranerne”. Heri er tilføjet nye punkter og forkortet og forenklet andre. Vedtægtsændringerne blev gennemgået og vedtaget på generalforsamlingen i dag, den 12. januar 2023.

 

I skrivende stund, (12. jan. 2023) kender vi ikke udfaldet af hvordan vores veteranabonnement skal køre fremover. Et er givet: Avisabonnement i papirudgave til ½ pris er faldet bort.
Bestyrelsen skal drøfte med Rikke Bekker og ledelsen om hvordan det skal skrues sammen fremover. I spil er to muligheder 1) et E-abonnement, eller 2) Plusabonnement, som begge er digitale versioner. Info følger.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelse.
I ulige år er formanden på valg.
I lige år er kasserer og sekretær på valg.
2023: Formand Birthe Leegaard Sørensen blev genvalgt med akklamation

 

Punkt 7:
Tove Skov blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. På valg hvert år.

 

Punkt 8:
Inge Mogensen blev genvalgt som revisor.

 

Punkt 9: Museets kontaktperson aflægger beretning.

 

Birthe Leegaard Sørensen: Sæson 2022 startede med alvorlig oversvømmelse i museumskælderen. Et skab med sættekasser skulle flyttes for at håndværkerne kunne komme til. Den vejede 1 ton. Alt blev løst. Og sæsonen gik i gang med forsinkelse. Bygningen hvor museet befinder sig er til salg. Hvis museets effekter m.v. skal flyttes over på avisen i Nicolajgade koster det 1 mio. kroner.
Der er 5 medlemmer fra avisveteranerne tilknyttet museet.

 

Punkt 10: Kun lidt opklarende spørgsmål om ovenstående punkter.

 

Tak til vores engagerede og dygtige dirigent af generalforsamlingen, Peter Faber.

 

Guldkorn sagt af formanden: ”At være medlem af veteranerne, får mig til at føle, at jeg næsten er på arbejde endnu.”

 

Referent: Sekretær Palle Christiansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Arrangementer fra 2022

 

 


 

 

Julefrokost

 

torsdag den 8. december 2022 klokken 12.00

 


 

 

Til medlemmerne af ”VETERANERNE”

 

Ifølge vedtægterne skal der holdes generalforsamling i januar måned.
Du indbydes derfor til ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 12. januar 2023 kl. 10.00

 

I mødelokalet på Fyns Amts Avis (Bemærk: I kælderen) med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag (indleveres senest 14 dage før)
Herunder drøftelse af vedtægtsændringerne.
6. Valg af bestyrelse: a formand (på valg ulige år) b kasserer og sekretær
(på valg lige år)
Formand Birthe Leegaard Sørensen modtager genvalg.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
(på valg hvert år)
Tove Skov modtager genvalg.
8. Valg af revisor. Inge Mogensen er på valg.
9. Museets kontaktperson aflægger beretning
10. Eventuelt

 

Ifølge vedtægterne bedes tilmelding gives senest torsdag den 29. december 2022 til Birthe. bittels@icloud.com. Eller tlf. 20763343
Tilmeldingen er bindende.

 

Pbv.
Med venlig hilsen
Birthe Leegaard Sørensen
December 2022

 

Foreningen er vært ved 2 stk. smørrebrød samt en øl/vand

 

 

 


 

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØDE 10. NOVEMBER 2022

20 medlemmer deltog.

 

Mens vi venter på julefrokosten 2022…

 

 

Vores traditionsrige julefrokost 2022 holdes torsdag den 8. december klokken 12:00 i FAA’s mødelokaler. (Maden leveres af ”Kokken & Jomfruen”)
Husk tilmelding senest tirsdag den 29. november til formanden:
bittels@icloud.com

 

Dem der kommer og dækker bord til julefrokosten skal møde kl. 10:30-

 

 

Der vil komme ændringer i de aftaler vi har med FAA!

 

Formand Birthe Leegaard Sørensen informerer: Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at formulere nye tekstudkast til vores vedtægter. Der er mange af vedtægterne som skal ændres/opdateres. Derfor skal vi have et møde med chefredaktøren, og vi vil arbejde på at opnå de bedst mulige aftaler. Disse vil blive forelagt medlemmerne ved den ordinære generalforsamling i januar 2023.
Vores vedtægter skal ikke være afhængige af FAA.

 

 

Ny månedlig mødedag?

 

Avisen skal ofte bruge mødelokalerne netop den 2. torsdag i måneden. Det kan være i tidsrummet indtil 09:45 og igen fra 11:45. Det vil derfor være praktisk at vi finder en anden fast mødedag i måneden. Vi skal have fundet ud af en mødedag, der træder i kraft fra vores februar-møde 2023.

 

 

Referent: Palle Christiansen, sekretær.

 

 


 

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØDE 13. OKTOBER 2022

25 medlemmer deltog.

 

 

Formanden: Jeg tror at avisen har været glad for samarbejdet med os veteraner!

 

Det er de formentlig stadigvæk, sagde formanden, Birthe Leegaard Sørensen blandt andet i forbindelse med sin orientering til medlemmerne. Birthe ser også optimistisk på fremtidens veteranklub og samarbejdet med avisen.

 

50% rabat på abonnement

 

Bestyrelsen, samt Lone Gustenhoff har snakket med ledelsen og studeret vores love og vedtægter i forbindelse med ændringer. Det er jo ikke længere relevant at optagelseskriteriet for medlemskab, er/var at man skulle have været ansat ved avisen den 30. september 2006. og flyttet med over i Fynske Medier P/S. Dele af lovene bør opdateres, men det er skam ikke lige til at ændre på en eftermiddag. Så tingene er ikke faldet på plads p.t. Rikke Bekker skal til møde snart med bestyrelsen i Svendborg Avis A/S. I hører nærmere.

 

Debatten startede på baggrund af at nogle af vore medlemmer havde fået brev fra avisen om at deres 50% rabatordning på FAA abonnement var ophørt fra næste abonnementsperiode.

 

 

Bowling spiller vi jo ikke mere,

men prøv Linedance

 

Fremadrettet ser vi frem til næste medlemsmøde for FAA Veteranerne. Den anden torsdag i måneden. Altså torsdag den 10. november. Bowling spiller vi jo ikke mere.

Lone Gustenhoff kom med et godt forslag, som blev vedtaget. Hun vil invitere Bo Jensen’s kone, LINDA BLITZ til at komme og besøge os i Fyns Amts Avis mødelokaler den 10. november og lære os at danse linedance. Det er naturligvis frivilligt om du vil danse med. Bænkevarmning er tilladt.

Du kommer til at opleve et møde med fest og farver og musik. Husk tilmelding.

 

Den gode gammeldags julefrokost

 

Året rundes af med vores traditionelle julefrokost torsdag den 8. december på Fyns Amts Avis. Nærmere følger, men husk at reservere datoen i din kalender.

 

Referent: Palle Christiansen, sekretær.

PS: Jeg takker for den flotte vingave som jeg fik i forbindelse med min runde fødselsdag den 3. oktober. Det glædede mig meget!. Tak.

 

 

Har du ikke betalt kontingent for 2. halvår 2022 så indbetal venligst 100 kr. til konto:

0815-0000498890

 

 


 

 

torsdag den 13. oktober 2022 klokken 10.

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØDE TORSDAG DEN 8. SEPTEMBER 2022

Sted: Fyns Amts Avis mødelokaler

Tilmeldte: 27 medlemmer

 

Velkommen til vores nye medlem: Ole Vedsø.

 

2 bestyrelsesmedlemmer var fraværende: Kasserer Egon Sohnesen og sekretær Palle Christiansen.

Hvor mange har fået brev om at avisabonnement for veteraner kommer til at koste fuld pris?

 

Formand Birthe Leegaard Sørensen bød velkommen, og uddelte fødselsdagsvine til: Birthe Knudsen (85 år) og Inge Mogensen (80 år). Stort tillykke.

Et emne der vakte stor opmærksomhed, var at avisen har varslet at veteraner skal til at betale fuld pris for abonnement på Fyns Amts Avis. Der er enkelte der allerede har fået brev om ændringen. Vi vil gerne høre om der er flere som har fået denne besked. I så tilfælde, mail til formanden: bittels@icloud.com

NB: Hvis du ikke har modtaget besked om prisændring i dit abonnement, skal du ikke foretage dig noget.

Bestyrelsen arbejder på at opklare sagen. Formanden har snakket med Rikke Bekker, der vil kontakte abonnementsafdelingen. Vi hører nærmere.

FAA veteraner har en aftale om 50% på abonnementsprisen.

 

Er der nogen der har lyst til at fortælle os om noget

spændende?

 

Vi elsker at høre fortællinger fra vores medlemmer. Altid meget populære aktiviteter til vores medlemsmøder. Kontakt formanden hvis du har noget på hjerte.

 

Næste møde holdes torsdag den 13. oktober kl. 10-12 i mødelokalerne på Fyns Amts Avis.

Almindeligt medlemsmøde med hygge og kaffe.

Husk tilmelding. Afmelding er ikke nødvendigt.

Referent: Sekretær Palle C. på baggrund af notater fra Inge Mogensen.

 

 

 


 

 

Kære medlemmer. Husk, der er ikke møde i august 2022.

 

MEN VI SES I FYNS AMTS AVIS MØDELOKALER TIL ALMINDELIGT MEDLEMSMØDE MED KAFFEHYGGE OG SNAK

 

torsdag den 8. september 2022 klokken 10.

 


 

 

 

FAA-VETERANERNES MØDE PÅ AVISEN TORSDAG DEN 9. JUNI 2022:

 

 

 

Alle FAA-veteraner ønskes en godog solrig sommer…

 

Skribent: Sekretær Palle Christiansen

 

 

Når nu vores tur til Friedrichstadt ikke blev til noget netop denne dato (9. juni), så kunne vi da mødes og ønske hinanden en god sommer. Det gjorde vi så, og 24 veteraner mødte op til hygge og kollegial samvær.

 

 

 

Det blev en særlig oplevelse, idet avisens chefredaktør Rikke Bekker og redaktør Caspar Troest Jørgensen kom og fortalte os lidt om avisens fremtid.
Fyns Amts Avis har været under pres efter 2 corona-nedlukninger og nu forbrugernes pengeknapheden under krigen i Ukraine. Folk bliver ramt på pengepungen, fastlog Rikke Bekker. Men det går rigtigt godt med det digitale abonnementstal. Jeg opfordrer jer veteraner til at fortælle venner, familie og naboer at de skulle prøve at gå ind på faa.dk et par gange om ugen – måske kunne det gøre dem interesserede i at se mere. I opfordres i øvrigt også til at være digitalt aktive selv!

 

 

 

Rikke Bekker brugte sit kropssprog til at understrege sine ord. Til højre Caspar Troest Jørgensen.

 

Chefredaktør Rikke Bekker og hendes redaktionelle medarbejdere er meget optaget af at levere stof som folk kan lide at læse. Unge og yngre læsere kan godt lide at læse færre, men mere uddybende historier. Det ældre segment foretrækker flere enheder med mange informationer.
Det var herligt at opleve de to eksperter i kommunikation fortælle om deres overvejelser.

 

Så blev der serveret gode håndmadder, og vi ønskede hinanden en god sommer.
VI SES DEN ANDEN TORSDAG I SEPTEMBER 2022 til næste medlemsmøde.

 

 


 

 

Kære medlemmer af FAA Veteranerne

Svendborg, den 21. maj 2022

 

 

 

AFLYST

 

 

 

 

 

Vores sommertur til Friedrichstadt den 9. juni 2022 er blevet aflyst!

 

Ved tilmeldingsfristens udløb var der kun 13 tilmeldinger!

 

Det er en skam, men sådan er realiteterne.

Vi prøver derfor på samme dato, den 9. juni at holde et møde i Fyns Amts Avis mødelokaler klokken 11.00, (bemærk tidspunktet).

 

Vi ønsker hinanden en god sommer og foreningen giver et par stykker smørrebrød

 

Husk at tilmelde jer til Birthe senest mandag den 6. juni på bittels@icloud.com, det er vigtigt.

 

 

 

 


 

 

 

FAA VETERANERNES MØDE DEN 12. MAJ 2022:

 

Meld jer nu til sommerudflugten!

 

Sted. Mødelokalerne på Fyns Amts Avis.

 

Deltagere: 16.

 

 

Formand Birthe Leegaard Sørensen bød velkommen til almindeligt møde. Vi var få, men til gengæld svarede antallet på fremmødte nogenlunde til antallet af tilmeldte.
Desværre måtte vi konstatere det laveste deltagerantal nogensinde i foreningens historie!

Det vigtigste punkt på ”dagsordenen” handlede om vores planlagte sommerudflugt med Frørup Rejser til Friedrichsstadt den 9. juni 2022.

Blandt de fremmødte var der i alt kun 11 som ønskede at deltage. Ikke særligt mange, men set med optimistiske briller:

 

FAA veteranerne har 50 medlemmer. Heraf er der 21 som vi ikke har hørt tilkendegivelse fra.

 

Er du en af dem vi ikke har hørt fra, så tilmeld dig/jer til formanden senest den 20. maj. Mail: bittels@icloud.com

 

Se i øvrigt indbydelsen på hjemmesiden, eller mailen fra formanden.
Spørg nu naboer eller venner om at tage med.

 

Hvis vi ikke når op på 32-35 deltagere, må vi aflyse turen.

Der blev udtrykt ønske om at vi skulle lægge en plan for resten af 2022.

 

Hvis udflugten bliver aflyst den 9. juni, så holder vi alternativt almindeligt medlemsmøde med et par stykker smørrebrød. Vi ønsker hinanden god sommer.

 

Juli måned: Ingen møde
August måned: Ingen møde
September måned: Torsdag den 8. september. Nærmere følger
Oktober måned: Torsdag den 13. oktober Nærmere følger
November måned: Torsdag den 10. november. Skal vi noget andet end bowling?
December måned: Den traditionelle julefrokost. Nærmere følger.

 

FAA-veteranernes forening fylder 25 år i december 2023. Dat skal naturligvis fejres.

 

Ref. Palle.

 

 

 


 

 

 

 

Torsdag den 21. april 2022 kl. 10.00

 

 

Fordi den anden torsdag i april måned er en helligdag (Skærtorsdag) er mødet i veteranklubben flyttet til torsdag den 21. april. Husk forøvrigt at betale kontingent for første halvår 2022, gerne på netbank. Vi har konto nr. 0815-0000 498890.

 

 

Referat fra Medlemsmøde torsdag den 21. april 2022

 

FYNS AMTS AVIS VETERANER – Medlemsmøde i april 2022
Torsdag den 21. april i Fyns Amts Avis mødelokaler. 22 deltagere.

 

Formand Birthe Leegaard Sørensen bød velkommen til mødet. Hun følte at det var vigtigt at komme med et lille hjertesuk. Der var 34 tilmeldte og der kom kun. 22. Birthe: Vi bruger alt for mange penge på rundstykker og morgenbrød. På grund af forventede fremmødte, som ikke kommer. I dag har vi hele 22 rundstykker til overs. Det er ikke rimeligt!

 

Fremover skal du melde dig TIL, og ikke FRA ved vores arrangementer.

 

Det står i vedtægterne, at du skal udvise interesse for foreningen for at opnå 50% rabat på avisabonnementet.

Næste punkt på dagsordenen: Vi mangler en til at indkøbe morgenbrød, ost og marmelade til vores medlemsmøder. Vi siger tak til Lone Gustenhoff for sit tilsagn om at udføre denne opgave.

Poul har hentet morgenbrød i flere år. Også en tak for veludført arbejde.

Vores to ihærdige piger, Birgit og Inga har mødt op i de sidste 3 ½ år og dækket bord for os. Og det fortsætter de også med. Det sætter vi stor pris på.

 

 

Inge Mogensen fik overrakt blomster af formanden Birthe Leegaard Sørensen som tak for 18 års loyalt arbejde som kasserer i vores forening.

 

Blomster til Inge
Formand Birthe Leegaard Sørensen overrakte en velfortjent blomsterbuket til vores kasserer gennem de sidste 18 år, Inge Mogensen. Hun fik en masse klapsalver med på vejen. Vores nye kasserer Egon Sohnesen fik overdraget regnskab og mapper af Inge.

 

Der er altid en plan fra en god veteran – Svendborg Avis!
Så blev det tid til at synge vores slagsang. Alle sang kraftigt med.

Bestyrelsen kommer med et udkast til nye optagelseskriterier
Der vil nu blive udarbejdet et forslag til lempede optagelseskriterier for at komme med i vores Veteranklub. Bestyrelsen arbejder på et udkast, og det skal også lige vendes med Svendborg Avis.

 

Formanden oplæste et takkebrev fra chefredaktør Rikke Bekker: Tak for gaven ved min 50 års fødselsdagsreception. Hilsen til alle veteranerne.

 

Husk sommerturen til Friedrichstadt, torsdag den 9. juni 2022. Tilmelding ved vores møde i maj. Husk jo flere vi kommer, jo billigere bliver det

Så gik vi alle sammen over og så museet
Som en populær afslutning besøgte mødedeltagerne vores grafiske museum, og det blev en god oplevelse for alle!

 

REFERENT: PALLE CHRISTIANSEN, SEKRETÆR

 

 

 

 


 

 

REFERAT/ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FAA VETERANERNE . TORSDAG DEN 10. MARTS 2022

 

Bestyrelsen er klar til fremtiden
med flere nye navne på listen

 

 

 

På grund af fortsatte Corona-restriktioner i januar 2022, blev den ordinære generalforsamling i januar rykket frem til torsdag den 10. marts. Sted: Mødelokalet 1. sal på Fyns Amts Avis

 

Til generalforsamlingen var mødt 31 medlemmer. Alle var glade for gensynet med hinanden efter foreningsåret 2021 med kun to arrangementer. (Nærmere under beretningen).

 

DAGSORDEN:

Punkt 1: Valg af dirigent. Peter Faber blev valgt med akklamation. Mødet var lovligt indvarslet.

 

Punkt 2: Formandens beretning for 2021 ved formanden Birthe Sørensen

 

Inden beretningen orienterede formanden om følgende:
Der er planlagt sommerudflugt med bus til Friedrichstadt i Schleswig-Holstein torsdag den 9. juni 2022, med Frørup Rejser. Nærmere info og indbydelse følger. Krav om antal 35-40 personer.

 

På grund af påsken rykkes vores næste medlemsmøde til torsdag den 21. april kl. 10 i Fyns Amts Avis mødelokaler.

 

BERETNING:

 

Vi mindes 3 medlemmer som er afgået ved døden siden sidst:
Carsten Skaaning Erik Rasmussen Carlo Petersson
Æret være deres minde.

 

2021 blev generalforsamlingen i januar, samt møderne i februar til og med august, aflyst på grund af Corona. Årets to eneste møder var i september (Ole Kølsters Camino-foredrag og æggekagespisning på Hotel Ærø. Julefrokost også aflyst. Blev kun til afhentning af mad på avisen. For året 2021 fik vi intet tilskud fra avisen. Beretningen blev godkendt.

 

2022 fik vi meddelelse om at vi får et tilskud fra avisen på 15.000 kroner.

 

Punkt 3. Regnskab. Kasserer Inge Mogensen orienterede om regnskabet for 2021:Pr. 1. januar 2022 har vi en kassebeholdning på 21.610 kroner. Regnskabet blev godkendt.

 

Punkt 4: Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. Uændret 100 kroner pr. halvår.

 

Punkt 5: Indkomne forslag. Ingen.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelse. På valg i år: Kasserer Inge Mogensen ønskede ikke genvalg efter 18 år på posten. Som ny kasserer blev valgt Egon Sohnesen
Sekretær Palle Christiansen modtog genvalg, og blev valgt.
Formanden er på valg i ulige år.

 

Punkt 7. Valg af suppleant til bestyrelsen. Suppleant Elisabeth Fischer ønskede ikke genvalg. I stedet blev Tove Skov valgt. Stillingen er på valg hvert år.

 

Punkt 8: Valg af revisor: I stedet for Tove Skov valgtes Inge Mogensen som foreningens revisor.

Således gik det hele op i en højere enhed.

 

Punkt 9: Museets kontaktperson Birthe Sørensen aflagde beretning for et stille år.
Spørgsmål fra salen: Der er stor interesse for at foreningens egne medlemmer kan komme ned og se museet. Det bliver der arbejdet videre på.
Birthe opfordrede medlemmerne til at deltage i arbejdet med museet. Møderne holdes 1. og 3. tirsdag i måneden.

 

Punkt 10: Eventuelt. Intet at bemærke.

 

Referent: Palle Christiansen Coronasygemeldt ved mødet - i samarbejde med Elisabeth Fischer.

 

 


 

 

 

Nyt fra bestyrelsen

 

 

Til medlemmerne af Efterløns- og pensionistklubben
”Veteranerne” A/S Svendborg Avis

 

Ifølge vedtægterne skal der holdes generalforsamling i januar måned.

 

På grund af Corona-restriktioner i januar, indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling med forsinkelse.

 

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 10.00

 

I mødelokalet på Fyns Amts Avis med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag (indleveres senest 14 dage før)
6. Valg af bestyrelse: a formand (på valg ulige år) b kasserer og sekretær
(på valg lige år)
Kasserer Inge Mogensen ønsker ikke genvalg.
Sekretær Palle Christiansen modtager genvalg
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
(på valg hvert år) Suppleant Elisabeth Fischer modtager ikke genvalg.
8. Valg af revisor
9. Museets kontaktperson aflægger beretning
10. Eventuelt

 

Ifølge vedtægterne bedes tilmelding eller afbud gives senest torsdag den 3. marts 2022 til Birthe. Tilmeldingen er bindende.

Pbv.
Med venlig hilsen
Birthe Sørensen
Februar 2022

 

Foreningen er vært ved 2 stk. smørrebrød samt en øl/vand

 

 

  

Arrangementer fra 2021

 


 

 

Da vores julefrokost i sidste øjeblik blev aflyst, vil vi på bestyrelsens vegne, her på hjemmesiden ønske jer en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

 

Med kærlig jule- og nytårshilsen fra
Bestyrelsen
Birthe

 


 

AFLYSNING

 

Generalforsamlingen torsdag den 13. januar må desværre aflyses på grund af den forværrede corona situation.

Vi vil løbende holde jer underrettet om, hvornår der igen kan holdes møder i Veteranklubben.

 

Venligst

Bestyrelsen

 

 


 

 

 

AFLYST--AFLYST--AFLYST--AFLYST

 

9. december

 

Veteran - Julefrokost

 

9. december kl. 12.00

 

på 1. sal i bladhuset.

 

 

 

Prisen er i år 50 kr. for dejlig julefrokost-mad og drikkevarer.

Vi skal bruge mindst 3 mænd/kvinder til oprydning bagefter, så jeg håber at nogen melder sig frivilligt samtidig med tilmelding.

 

Tilmelding til mig senest 30. november på mail/sms/telefon.
Hilsen Birthe

 

 


 

 

14. oktober 2021.

 

FAA-VETERANER – referat fra mødet torsdag den 14. oktober 2021
Holdt i mødelokalerne på Fyns Amts Avis. Antal deltagere: 45.

Dette møde var et særligt arrangement, hvor medlemmernes partnere var inviteret med i anledning af Ole Kølster’s foredrag om hans vandreture på Caminoen i Nordspanien.

Inden foredraget holdt vi almindelig medlemsorientering:

 

Bowlingturen 2021 blev til en æggekagetur
på Hotel Ærø den 11. november

 

 

Hvorfor? Fordi vi ved forhånds-tilkendegivelser kun fik markeret at 14 ønskede at bowle. Langt under antallet fra tidligere år. PS: Der var kun 3 som gerne ville spille indendørs minigolf derude
Til gengæld var der 31 som tilkendegav at de gerne ville deltage i spisningen. Så den holder vi fast i.

 

Vi vil gerne invitere medlemmerne til æggekagespisning torsdag den 11. november 2021 klokken 13.00 på Hotel Ærø.
Prisen pr. kuvert er 160,00 kroner for æggekage og 1 styk drikkevare. Vi glæder os til at se jer.
Tilmelding til formanden, Birthe L. Sørensen (tlf. 20 76 33 43, eller mail: bittels@icloud.com). Senest onsdag den 3. november. Tilmeldingen er bindende!

 

Julefrokost 2021 på FAA, torsdag den 9. december. Nærmere følger.

 


 

 

Ole Kølster’s pilgrimage i St. Jacobs fodspor

 

Endelig oplevede vi Ole Kølster´s længe ventede foredrag om ”Caminoen”. Ole har vandret flere gange ad den berømte pilgrimsrute i Nordspanien. Første gang i 2014 og sidst i 2019.
En vandretur på 800 km, strækkende sig over 5 uger. Fra Pyrenæerne og til endemålet i domkirken i Santiago de Compostella.

 

Man brænder straks inde med spørgsmålet: Hvorfor? Først blæser svaret i vinden. Men undervejs i foredraget finder vi selv svaret. Det sidste billede havde et skilt, hvor der stod: ”Derfor”!

 

Ole fortalte levende om vandrerejsen forbi Pamplona, Rioja’s vinmarker, gennem Burgos og Leon med flere steder. Ledsaget af smukke billeder.
Men også om filosofiske vandringer ad stenede stier og højsletter. Og om klostre og uundgåelige vabler.

 

Sidst, men ikke mindst, kulminationen, højdepunktet i domkirken i Santiago de Compostella.

Tak fordi vi måtte høre din beretning, Ole. Det var en stor oplevelse.

 

Referent: Palle Christiansen.

 

 

 


 

 

9. september 2021.

 

 

Nyt fra bestyrelsen

 

Hej alle
Vi mødes på avisen torsdag den 9. september kl. 10.00. Dem der skal dække bord kommer kl. 9.00 sammen med bestyrelsen. Det er på 1. sal.
Håber at I møder talstærkt op, men husk at melde afbud, hvis I ikke kommer.

Hilsen Birthe

 

FAA Veteranerne holdt sit første møde torsdag den 9. september 2021
- siden Corona-nedlukning af aktiviteter i februar 2020…

 

Velkommen tilbage til aktiviteterne!

 

Formand Birthe Leegaard Sørensen bød velkommen tilbage til aktiviteterne. 33 FAA-veteraner var samlet ii mødelokalerne på 1. sal i bladhuset i Sct. Nicolajgade. Alle var glade for at kunne samles igen efter 1 ½ års ufrivillig pause.

 

 

Det første vi gjorde på mødet, var at holde 2 minutters stilhed og mindestund for nyligt afdøde Erik Rasmussen. Det blev en meget højtidelig ceremoni.

 

Mindeord.

Vores kollega Erik Rasmussen har efterladt et tomrum i vores fællesskab. For han har altid været en person som fyldte meget og han vil blive savnet.
Erik var ven med alle, og hans altid smittende humør inspirerede os alle til smil og glæde, og styrkede vores sammenhold. Han blev 87 år.
Han havde sit virke på avisen fra 1959, og stoppede som driftsleder i 1996.
Erik Rasmussens utrættelige ildhu var med til at skabe rammerne omkring en veteranforening på Fyns Amts Avis ultimo 1998. Han lagde vægt på at samle alle de gamle piger og drenge i et fællesskab. Dem som havde haft en væsentlig del af deres liv i en af bladhusets afdelinger. Det blev til en perlerække af arrangementer for avisveteraner, og har været det lige siden. Erik Rasmussen var en meget aktiv formand fra starten sidst i 1998, og indtil udgangen af 2006.
Nuværende formand Birthe Leegaard Sørensen løftede arven på fornem vis efter Erik. Med samme ildhu har hun slidt for foreningen – indtil nu i 14 år. Og forhåbentligt længe endnu.

 

Erik Rasmussens enke Birthe, har sendt veteranerne en dybfølt tak for de smukke blomster, og de varmende ord i forbindelse med bisættelsen.

 

Erik Rasmussen har haft et langt liv i avisens tjeneste og indtog en nøglestilling som driftsleder. Han blev udlært som håndsætter hos Meyers Bogtrykkeri i Svendborg. Men avisen blev hans livsgerning.

 

Erik var også rigtigt i sit es, når han hyggede sig sammen med sine kolleger i avisens grafiske museum.

Æret være Erik Rasmussens minde.

 

I forbindelse med Corona-nedlukningen mistede vi også:
Carlo Pedersen – og Carsten Skaaning. Æret være deres minde.

 

Formand Birthe informerede herefter om det planlagte program for resten af 2021:
Torsdag den 14. oktober: Ole Kølster fortæller om sine oplevelser på Caminoen i nordspanien. I Sankt Jakobs fodspor.
”Påhæng” er også inviteret. Derfor er det vigtigt med tilmelding. Nærmere info følger.

 

Torsdag den 9. november: Årlige bowlingtur. Du får 3 valgmuligheder: 1) Deltage i bowling. 2) Spille minigolf i samme hal og 3) fællesspisning traditionen tro. Nærmere info på hjemmesiden.

 

December 2021: Birthe: Her ved I jo godt hvad vi skal (Julefrokost)

 

Fødselsdage m.m. under Coronaen. Følgende fik overrakt vingaver:
70 år: Inga Aamand – Danny Larsen – Søren Stidsholt Nielsen – Anni Johansen – Jytte Have – Birgitte Nielsen – Tove Skov Simonsen –
75 år: Børge Juel Rasmussen – Birthe Leegaard Sørensen – Ole C. –
Børge Rasmussen – Torben Hviid – Tage Rasmussen –
85 år: Leo Thiel – Inger Tjustrup
Diamantbryllup: Ingrid Andersen
Stort tillykke til alle.

 

Kasserer Inge Mogensen orienterede om kontingent.

Der skal betales kontingent (100 kr.) for resten af året. Coronaperioden forud er kontingentfri. Vi har konto nr. 0815-0000 498890.

Inge anbefaler at betale via netbank, (se kontonr. Ovenfor) da banken tager gebyrer for at indsætte penge på foreningens konto.

Ved vores møde var der hele 11 medlemmer som ikke havde meldt afbud. Det betød at vi havde en masse wienerbrød og rundstykker til overs. Det belaster foreningens kasse. Sørg nu for at melde afbud, hvis I ikke kommer!

 

Velkommen til vores nye medlem: Lone Gustenhoff. Vi glæder os til at dele vores oplevelser med dig.

 

Referent: Palle Christiansen.

 

 


 

Arrangementer fra 2020

 


 

10 december 2020.

 

Kære Veteraner
Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul og godt nytår, så derfor har vi købt noget vin til alle.
Vi kan mødes på SG-hallens parkeringsplads på Ryttervej, hvor vi vil stå den 10. december fra kl. 10.00-11.00.
Vi håber at mange af jer vil møde op, eller lave aftaler med nogen, om at tage med til hinanden, da det er svært for os, at have ret meget stående derhjemme i lang tid, og der er jo ingen der ved, hvornår vi kan ses på avisen igen.
Desuden er der 4 som er blevet 70 år, og 1 som er blevet 75 år i løbet af året, og til dem, har vi også en gave med, så vi håber vi ses, om nødvendigt helst med mundbind og afstand.

 

Med kærlig julehilsen fra bestyrelsen

 

 

 

 

 


 

 

 

13. februar

 

Almindeligt møde

 

Alm. møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokal

 

 


 

9. januar

 

Generalforsamling 2020

 

Ifølge vedtægterne skal der holdes generalforsamling i januar måned. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 9. januar 2020 kl. 10.00 i mødelokalet hos Fyns Amts Avis med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag (indleveres senest 14 dage før).
  6. Valg af bestyrelse: a. formand (på valg l ulige år)
      b. kasserer og sekretær (på valg i lige år) Ingrid A ønsker ikke genvalg
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
      (på valg hvert år)
  8. Valg af revisor
9. Museets kontaktperson aflægger beretning
10. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød og en øl/vand.

 

Ifølge vedtægterne bedes evt. afbud givet senest dagen før til Birthe eller Ingrid.

 

 

 

  

Arrangementer fra 2019

 


 

 

 

5. december

 

Veteran - Julefrokost

 

5. december kl. 12.00

 

Hjælpere møder kl. 10.30.

Pris kr. 50.00

Der er sidste tilmelding torsdag den 30. november.
Hilsen Birthe

 

 


 

7. november

 

Veteranbowling i

 

BOWL 'N' FUN - Svendborg

 

 

Bowl Bowl Bowlingtur Bowl

 

Den årlige bowlingtur, med påhæng og efterfølgende servering af stegt flæsk og persillesovs på Bregninge Mølle. Vi mødes kl.11.30 i BOWL 'N' FUN på havnen, og hygger os med lidt bowling, og måske en enkelt fadøl. Efter endt spil kl. 12.00 - 13.00, mødes vi så til stegt flæsk og persillesovs på Bregninge Mølle kl. 13.30. og er man ikke så meget for al den motioneren, kan man bare møde op til spisningen på Bregninge Mølle. I betaler selv for sko kr. 18,00

 

Betaling:

Bowling... kr. 60,00 for alle.

Spisning gratis for medlemmer, påhæng betaler kr. 100.00. Drikkevarer for egen regning.

Husk tilmelding på hjemmesiden eller til Birthe.

 

 

FAA-veteranerne svang kuglerne

 

Jeg tror, at keglen flyttede sig

lige samtidig med at jeg kastede!

 

- med disse ord forsøgte FAA-veteran Jytte Have at forklare årsagen til at bowlingkuglen ikke traf sit mål. Men hun var slet ikke alene om at være i bortforklaringsfasen ved spillet. For det er ikke så let at give bowlingkuglen den rette kurs. Denne torsdag den 7. november, mødte 24 veteraner op i ”Bowl’n’Fun. Klar til spillet, og den kolde fadøl. Plus os løsgængere, der kun skulle med til spisningen.

 

 

Der kan vist udgives en tyk bog med undskyldninger om hvorfor bowlingkuglerne forfejler sit mål under spillet. ”Kuglen er for våd, gulvet er glat, fingerhullerne er for store, eller ”mine briller dugger”. Et cedera.

 

 

For Fyns Amts Avis’ veteraner hører ”November! og ”bowling” sammen, ligesom ”stegt flæsk” og ”persillesovs” gør det!. Ingen kunne give mig oplysninger om hvor mange år, veteranerne har bowlet. Nogle sagde 10 år, formand Birthe sagde mindst 13 år, for Frank Andersen døde for 13 år siden, og han havde deltaget i bowling. Måske har vi spillet bowling lige fra stiftelsen for 20 år siden? Det kan jo blive bekræftet fra vores skriftlige arkiv.

 

 

Der blev kæmpet en brav kamp på banerne, men der blev ikke kåret nogle vindere i forbindelse med spisningen på Bregninge Mølle. Det var der sikkert mange, der var glade for. Og nogle bowlingnørder der savnede!

 

 

 

Stegt flæsk med persillesovs

Jeg ved ikke om stegt flæsk med persillesovs er Danmarks nationalret. Men den burde være det. I hvert fald i den form vi fik den serveret på Bregninge Mølle. Flæsket smeltede i munden, sovsen havde den perfekte konsistens, kartoflerne var ren slik. Også så lige med rødbeder og agurkesalat. Sådan, kære bestyrelse, det var et klogt valg!

 

Tak for hyggeligt samvær fra Palle.

 

 

 


 

 

 

3. oktober

 

Almindeligt møde

 

Alm. møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 

 

 

Leo tager en DVD med fra den direkte udsendelse TV2 lavede på avisens 150 års dag, der blev fejret på Borgerforeningen 2013. I udsendelsen indgår også optagelser fra vores museum. Udsendelsen varede 30 min. så det gør DVDen så også.

 

 


 

 

5. september

 

Søren Nielsen fortæller om en sejltur med Quin Mary II

 

Møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale,

med påhæng, husk tilmelding.

 

Smørrebrød, øl -vand

 

 

 

 

 


 

 

 

 

FAA VETERANER PÅ SOMMERUDFLUGT 2019:

 

Med Årøsk lavlandsvin i glassene,
og håndholdte ”Flammkuchen” som bivogn

 

 

Der står kvinder bag alt. Også bag en god udflugt. Særligt, når Birthe og den øvrige bestyrelse arrangerer, så er der oplevelser i vente. Vi 35 veteraner, mange med pårørende, fik hvad vi kom efter. Flot natur, et godt grin, ædel strid med golfkøller, vin og mad, og meget mere. Og vi blev klogere på dansk vin, på Årø’s lyksaligheder - og ikke mindst,

på hinanden.

Bussen holdt ved en fantastisk morgenrasteplads, lige under den ”nye” Lillebæltsbro (1970). Med kaffe i kopperne, og friske rundstykker i hånden, nød vi udsigten til Lillebælt, og de svømmende marsvin. Tove fortalte, at dem har vi skam også i Svendborgsund.

Kørsel til Haderslev og til Årø-færgen. Overfartstid: 8 minutter. Vi kom hurtigt ud i ”rum sø”, som Torsten udtrykte det. I Årø by var der kønne små huse med solbeskinnede hyggehaver. Af en eller anden grund får man altid pulsen ned, når man ankommer til en ø. Således også her.

 

 

Japansk inspireret parkgolf

På grund af japanernes overbefolkning og trang plads til naturområder i storbyerne, har de opfundet parkgolf. En mellemting mellem minigolf, og ”rigtig” golf. Ikke fordi der ikke var plads til en rigtig golfbane på Årø, men de havde en parkgolfbane, som Birthe havde booket os ind på. Vi blev inddelt i 5-mands hold. Mine makkere var Torsten og Annette, samt Danny og Nina. Reglerne var enkle: Bolden skulle skydes i hul på færrest mulige slag. 9 baner i alt. Den længste var 85 meter, og den korteste 36 meter. På vores hold sejrede Danny suverænt, med 34 slag.

 

 

Årø Vingård, charmerende lille vineri
Den unge vinbonde Jakob Lei, og hans hustru Lisbeth, startede vindyrkningen i 2015. Økonomisk baseret på turister, gårdsalg, souvenirs, vinsmagninger og rundvisninger i vinmarken. Inden vi skulle smage vinene, måtte vi lige have overstået det fysiske først. 50 meters vandring i marken. Jakob fortalte: De vinstokke vi så, var kun 3 år gamle. På Årø vingård produceres årligt 20.000 – 25.000 flasker vin. Baseret på 8000 vinstokke. 22 tons druer er dog immervæk en sjat. Hver vinstok giver cirka 2 – 2 ½ flaske i ”afkast”. Vinene er ikke økologiske
At Danmark overhovedet er blevet et anerkendt og EU-certificeret vinland med kvalitetsvine i år 2000, skyldes dels lanceringen af druesorten Solaris og Ronda, tilpasset til vores breddegrader - men også klimaforandrin-gerne. Solaris modnes på 100 dage, fra blomst til høst. Tager vi for eks. den berømte Cabernet-Sauvignon, den kræver 145 dage.
Så Danmark er med, også når der tales om kvalitetsvine.
Kun 20% af produktionen er rødvin. Resten hvidvin og rosé.

 

 

Vin er en levende organisme
Vinplukningen på Årø foregår over 3-4 uger. Helt lavpraktisk, manuelt med sakse og spande . - Der er meget som kan gå galt, når man dyrker vin, fortsætter Jakob. Vin er en levende organisme, og det hele kan risikere at smuldre mellem fingrene på én. Trusler kan være forårsfrost, en fugtig sommer, og for lidt sol giver sure druer. Og hvor tørt bliver det i blomstringstiden?

Vi var også inde og se lagringstankene af stål. Man sagde i gamle dage, at den bedste vin fik man, hvis druerne blev trampet af jomfrufødder. Men dels er vi generelt løbet tør for jomfruer – inklusive dette selskab. Dels så foregår presningen i dag ved hjælp af oppustelige gummipuder inde i ståltankene. En anelse mere usexet.

 

 

Vinsmagningen
”Jeg har lige reddet noget vin, der var fanget i en flaske”. Det stod der skrevet på en natursten.

Endnu med jord under skosålerne fra den selvsamme mark, hvor vores prøvesmagning af vin blev dyrket, trådte vi an ved plankebordene.

 


Fra venstre hånd fik vi serveret elsassiske ”Flammkuchen”. Tynd pizzaagtigbund med flæskespruttende bacon og rødløg. Jeg nåede op på 8 stykker. Fra højre hånd fik vi skænket 3 glas, gode danske Årø-vine. Hvidvin, 11%- med en tør, frisk frugtagtig smag. God syrebalance, med en lækker bouquet, rundet af øens fede muld.

Herefter en lækker, rubinrød rosé, med noter af den havgus, der kysser disse druer i søvn. Rødvinen kom til sidst. 12%. Lagret på egefade. Nej, ikke i kælderen, men på loftet. For, som Jakob sagde: Vi har ikke råd til at grave en vinkælder ud. Så fadene kom på loftet. Meget kreativt.

 

Et ”überfedt” arrangement. Tak til alle dem der fulgte og bar kaffe og rundstykker frem. Herlig tur.

 

Med venlig hilsen, Palle.

 

PS Mon ikke det var fredsduen der havde fundet et fredfyldt sted på Årø-færgen til at “ruge freden ud” her dagen efter valget.

 

 


 

 

 


 

 

 

2. maj

 

Peter Faber og Søren Nielsen viser gl. film fra FAA, udgivet af WeekendTV

 

 

Alm. møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 

 

 

 


 

 

4. april

 

Møde med besøg af Niels Walkendorff

Svendborg Museum

 

Møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale,

med påhæng, husk tilmelding.

 

 

 


 

 

 

7. marts

 

Almindeligt møde

 

Alm. møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 

 

 


 

 

 

7. februar

 

 

Palle viser billeder og fortæller om England

 

Palle tager os med på en tur til England, en tur i Barnabys fodspor.

Det er med ledsager, så vi skal vide, hvor mange der kommer.

Tilmelding til Birthe.

 

 

 

 


 

 

 

10. januar

 

Generalforsamling 2019

 

Ifølge vedtægterne skal der holdes generalforsamling i januar måned. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 10. januar 2018 kl. 10.00 i mødelokalet hos Fyns Amts Avis med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag (indleveres senest 14 dage før).
  6. Valg af bestyrelse: a. formand (på valg l ulige år)
      b. kasserer og sekretær (på valg i lige år)
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
      (på valg hvert år)
  8. Valg af revisor
9. Museets kontaktperson aflægger beretning
10. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød og en øl/vand.

 

Ifølge vedtægterne bedes evt. afbud givet senest dagen før til Birthe eller Ingrid.

 


 

 

  

Arrangementer fra 2018

 


 


 

Den 6. december kl. 13.00 holder vi 20 års jubilæum med påhæng og er samtidig julefrokost. Det foregår i golfklubbens restaurant.

Betaling på dagen ved ankomsten.

 

 


 

1. november

 

Veteranbowling i

 

BOWL 'N' FUN - Svendborg

 

 

Bowl Bowl Bowlingtur Bowl

 

Den årlige bowlingtur, med påhæng og efterfølgende servering af stegt flæsk og persillesovs på Bregninge Kro. Vi mødes kl.11.30 i BOWL 'N' FUN på havnen, og hygger os med lidt bowling, og måske en enkelt fadøl. Efter endt spil, mødes vi så til stegt flæsk og persillesovs på Bregninge Kro kl. 13.30. Der er som sædvanlig lodtrækning af vin til dem der spiller, og er man ikke så meget for al den motioneren, kan man bare møde op til spisningen på Bregninge Kro. I betaler selv for sko kr. 18,00

 

Bowling og spisning kr. 160,00

Spisning kr. 130,00

Husk tilmelding på hjemmesiden eller til Birthe

 

 

 


 

 

4. oktober

 

Almindeligt møde

 

Alm. møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 

 

 


 

 

 

6. september

 

Almindeligt møde

 

Alm. møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 


 

 

2. august

 

Gammel Torvedag

 

Alm. Møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale, med påhæng

smørrebrød med øl / vand : Kr. 100,- pr. pers.

(husk tilmelding evt. på hjemmesiden!)

 

 


 

7. juni

 

Sommertur 2018

 

 

 

 

Rømø & Sylt

 

Oplev den største af de frisiske øer, Sylt. Vi kører til Rømø, hvor vi sejler fra Havneby til List. Ombord på færgen bydes der på en dejlig sømandsplatte. Efter ca. 50 min. ankommer vi til byen List, hvor vi mødes med vores lokal guide, der tager med rundt på øen.
Vi kører ad den gamle landevej gennem naturområdet ”Listland” forbi Kongehavnen og vandreklitten, hvorefter vi fortsætter sydpå gennem den mondæne ferieby Kampen forbi Wenningstedt mod øst over Braderup, Munkmarsch til øens pæneste by Keitum. I Keitum bliver der tid på egen hånd til at tage en rundtur gennem den fantastiske gamle friserby med mange flotte stråtækte huse og en flot udsigt over vadehavet. Fra Keitum kører vi mod vest til Westerland, øens hovedby. Her får vi mulighed for at gå en tur på den fantastiske strandpromenade og/eller besøge strøget med de mange butikker og gadecaféer. Herefter går turen med biltoget til Niebüll. Toget kører ud på den 11 km lange Hindenburg dæmning, og vi bliver alle siddende i bussen på togturen og nyder udsigten undervejs. Vi kører til grænsen, hvor der er mulighed for at handle. På turen retur til Fyn bydes der på sandwich inkl. en øl/vand ved bussen.
Rigtig god fornøjelse.

 

Dato: Torsdag, den 07.06.18
Pris: Kr. 400,- pr. pers.
Prisen inkluderer: Færgeoverfart Rømø/Sylt – Sømandsplatte ombord på færgen – Guidet udflugt på Sylt – Billet til Strandpromenaden på Sylt - Biltog Westerland/Niebüll – Kaffe ved bussen på udturen – Sandwich inkl. en øl/vand v/bussen på hjemturen – Grænseshopping – Bustransport og moms.


HUSK:  Pas og euro (euro, hvis man vil handle på Sylt)
Busafgang/hjemkomst: parkeringspladsen Svendborg Idrætscenter Ryttervej 70.

 

Afgang: -------- Kl. 09.10 (husk at møde op i god tid og husk pas)

Hjemkomst: --- Kl. 21.30

 

Tilmelding på mødet den 3. maj eller til Birthe

 

 


 

 

 

3. maj

 

Almindeligt møde

 

 

Alm. møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 

 


 

 

5. april

 

Leo Thiel viser lysbilleder

 

 

Alm. møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 

Leo viser billeder med musik fra veteranernes mange udflugter og ture gennem tiden. Mødet er med ledsager, så husk tilmelding.

 

 

 


 

 

1. marts

 

Almindeligt møde

 

 

Alm. Møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 

 


 

 

1. februar

 

Søren Stidsholt Nielsen, fortæller om Hurtigruten langs Norges Kyst.

 

Det er med ledsager, så vi skal vide, hvor mange der kommer.

Tilmelding til Birthe.

 

 

 

 

hurtigruten hurtigruten

 

 

 

 


 

 

 

4. januar

 

Generalforsamling 2018

 

Ifølge vedtægterne skal der holdes generalforsamling i januar måned. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 4. januar 2018 kl. 10.00 i mødelokalet hos Fyns Amts Avis med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag (indleveres senest 14 dage før).
  6. Valg af bestyrelse: a. formand (på valg l ulige år)
      b. kasserer og sekretær (på valg i lige år)
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
      (på valg hvert år)
  8. Valg af revisor
  9. Valg af kontaktperson til museet
10. Museets kontaktperson aflægger beretning
11. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød

 

Ifølge vedtægterne bedes evt. afbud givet senest dagen før til Birthe eller Ingrid.

 

 

 

 

  

Arrangementer fra 2017

 


 

 

7. december

 

Veteran - Julefrokost

 

7. december kl. 12.00

 

Der er sidste tilmelding torsdag den 30. november.
Hilsen Birthe

 

 

 


 

 

 

2. november

 

Veteranbowling i

 

BOWL 'N' FUN - Svendborg

 

 

Bowl Bowl Bowlingtur Bowl

 

Den årlige bowlingtur, med påhæng og efterfølgende servering af stegt flæsk og persillesovs i Tved Forsamlingshus. Vi mødes kl.11.30 i BOWL 'N' FUN på havnen, og hygger os med lidt bowling, og måske en enkelt fadøl. Efter endt spil, mødes vi så til stegt flæsk og persillesovs i Tved kl 13.30, og er man ikke så meget for al den motioneren, kan man bare møde op til spisningen i Tved.

 


 

5. oktober

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

husk tilmelding til veteranbowling

 


 

 

7. september

 

Almindeligt møde

 

 

Alm. Møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 

 


 

3. august

 

Gammel Torvedag

 

Alm. Møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale, med påhæng (husk tilmelding)

 


 

juli Sommerfri

 


 

Veteranernes

sommerudflugt
Sejltur med Helge
Christiansminde
Minigolf

 

Torsdag den 1. juni 2017

 

 

 

Kl. 10.15 PRÆCIS sejler Helge fra Christiansminde.
Sejlturen tager omkring 2 timer, og når vi er tilbage i Christiansminde, går vi op på hotellet og spiser frokost.

 

Kl. 12.30 spiser vi frokost på Hotel Christiansminde. Bagefter går vi ned og spiller minigolf. Når vi er færdige med det får vi en is.
Hvis der er nogen der savner eftermiddagskaffen, kan I selv medbringe den og evt. drikke den i et af lysthusene.

 

 

Prisen er kr.150.- pr. person

 

Tilmelding på mødet den 4. maj eller til Birthe

 

 

 

 


 

4. maj

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 


 

 

6. april

 

Max Rask fortæller om vognmanden fra Kværndrup

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 


 

2. marts

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 


 

2. februar

 

canada flag

 

 

Peter Faber viser billeder og fortæller om en tur til Canada

 

Det er med ledsager, så vi skal vide, hvor mange der kommer.

Tilmelding til Birthe.

 

 


 

5. januar

 

Generalforsamling 2017

 

Ifølge vedtægterne skal der holdes generalforsamling i januar måned. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 5. januar 2017 kl. 10.00 i mødelokalet hos Fyns Amts Avis med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag (indleveres senest 14 dage før).
  6. Valg af bestyrelse: a. formand (på valg l ulige år)
      b. kasserer og sekretær (på valg i lige år)
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
      (på valg hvert år)
  8. Valg af revisor
  9. Valg af kontaktperson til museet
10. Museets kontaktperson aflægger beretning
11. Eventuelt.

 

Ifølge vedtægterne bedes evt. afbud givet senest dagen før til Birthe eller Ingrid.

  

Arrangementer fra 2016

 


 

1. december

 

Julefrokost

 

1. december kl. 12.00

 

 


 

3. november

 

Veteranbowling i

 

BOWL 'N' FUN - Svendborg

 

 

Bowl Bowl Bowlingtur Bowl

 

Den årlige bowlingtur, med påhæng og efterfølgende æggekagespisning i Tved Forsamlingshus. Vi mødes kl.11.30 i BOWL 'N' FUN på havnen, og hygger os med lidt bowling, og måske en enkelt fadøl. Efter endt spil, mødes vi så til æggekage i Tved kl 13.30, og er man ikke så meget for alt den motioneren, kan man bare møde op til æggekagen.

 


 

6. oktober

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale, hvor der vil være Tilmelding til bovling

 

 


 

1. september

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 

 


 

4. august

 

Gammel Torvedag

 

Alm. Møde Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale, med påhæng (husk tilmelding)

 

 


 

 

 

2. juni

 

Veteranernes sommertur 2016

til Fanø

 

Kl. 7.30 Præcis mødes vi på SG-husets parkeringsplads, hvor bussen holder og samler os op. Så kører vi mod Esbjerg. Undervejs serveres der kaffe og 1 rundstykke, vi ankommer til Esbjerg ca. 20 min. inden vi skal med færgen over til Fanø. Overfartstid 12 min. Vi ankommer til Nordby, hvor der vil være ca. 1 1/2 time på egen hånd, inden vi skal have en dejlig frokostbuffet på Fanø Krogaard. Herefter kører vi mod Sønderho på syd-spidsen af Fanø, her vil være en guidet tur rundt i byen med en lokal guide som kan en masse gode fortællinger.

Kl. 16.50 forlader vi Fanø igen, hvor vi skal med færgen over til Esbjerg. På hjemturen serveres en sandwich inkl. 1 øl/vand. Forventet hjemkomst Svendborg kl. 19.45.

 

Normalprisen for denne tur er kr. 670.-,
men vi kan lave turen for kun kr. 250.- pr. person
Vi skal være mellem 35 og 50 personer for at turen kan gennemføres, så vi håber I vil bakke op om turen.

 

 

Venligst Bestyrelsen.

 

Fanoe krogaard

Frokostbuffet skal indtages på Fanø Krogaard.

 

 


 

 

12. maj

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 


 

 

7. april

 

 

Konflikten på Fyns Amts Avis 1980 – 1981

 

Debat om den store typografkonfligt.

 

Ved torben Hviid


Den første der deltog i konflikten var Torben Hviid på medarbejdersiden.
Han vil komme med sine oplevelse under typografkonflikten, hvor han arbejde i forskellige byer bl. a.


Haderslev
Christiansfeld
Ribe
Sønderborg
Skærbæk
Nordborg
Fredericia

 

Indlægget er starten på en debat med de andre faggrupper, om hvordan de oplevede konflikten.


Administrationen
Journalisterne
Fotograferne
Andre involverede.

 

 

 

 

 

 


 

3. marts

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 


 

 

4. februar

 

Palle viser billeder fra USA

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale, med påhæng

(husk tilmelding)

 


 

7. januar

 

Generalforsamling 2016

 

Ifølge vedtægterne skal der holdes generalforsamling i januar måned. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 7. januar 2016 kl. 10.00 i mødelokalet hos Fyns Amts Avis med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag (indleveres senest 14 dage før).
  6. Valg af bestyrelse: a. formand (på valg l ulige år)
      b. kasserer og sekretær (på valg i lige år)
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
      (på valg hvert år)
  8. Valg af revisor
  9. Valg af kontaktperson til museet
10. Museets kontaktperson aflægger beretning
11. Eventuelt.

 

Ifølge vedtægterne bedes evt. afbud givet senest dagen før til Birthe eller Ingrid.

  

Arrangementer fra 2015

 


 

Julefrokost

 

Torsdag 4. december kl. 12.00

 

 


 

5. november

 

Veteranbowling i

 

BOWL 'N' FUN - Svendborg

 

 

Bowl Bowl Bowlingtur Bowl

 

Den årlige bowlingtur, med påhæng og efterfølgende æggekagespisning i Tved Forsamlingshus. Vi mødes kl.11.30 i BOWL 'N' FUN på havnen, og hygger os med lidt bowling, og måske en enkelt fadøl. Efter endt spil, mødes vi så til æggekage i Tved kl 13.30, og er man ikke så meget for alt den motioneren, kan man bare møde op til æggekagen.

 

 


 

1. oktober

 

Tur til Clay Keramikmuseet i Middelfart

 

clay forside clay forside

 

Vi kørte fra SG-huset på Ryttervej kl. 8.30 med Vester Skerninge-bilerne.
Efter en afhentning i Odense kørte vi videre til Fjeldsted Skov rasteplads, hvor vi fik en kop kaffe og et rundstykke.
Kl. 10.00 kom vi til museet. Efter en tur i det spændende museum med de mange smukke stykker keramik, spiste vi frokost med en formidabel udsigt til Den nye Lillebæltsbro.
Efter frokosten var der lidt tid til at nyde de smukke omgivelser, og det gode solskinsvejr.
Kl. 14.00 kørte vi mod Svendborg igen.

 

 

grimmerhus 2

 

grimmerhus 3


 

grimmerhus 4

 

grimmerhus 5

 

grimmerhus 7

 

grimmerhus 6

 


 

3. september

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 


 

6. august

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 

Efter mødet hvor bestyrelsen kom med et forslag til en tur til Clay keramikmuseet i Middelfart, blev der inviteret til spisning på Hotel Svendborg, kl. 12.00.

 

Der var en times-tid til en tur rundt i Svendborgs gader til Gammel Torvedag, hvorefter vi samlede på Hotel Svendborg, hvor vi fik en snak over et dejligt stykke laks, med sauteret spidskål.

 


 

Da der var for få tilmeldinger til sommerturen, holdes der feriefri i juni og juli måned.

 


 

7. maj

 

Golftur

 

Vi mødte alle op ved klubhuset på golfbanen kl. 9.30, i ikke alt for varmt vejr og også lidt klamt, da der var enkelte byger. Men efter lidt venten, der blev brugt til almindelig snak og sladder og til sammensætning af de forskellige hold, stilnede regnen af, og vi kastede os ud i det grønne.

Først fik vi lært at holde på køllen (jernet) og slå til bolden - ud mod nogle flag, som for nogle af os stod ret langt ude på banen. Efter denne udfordring var der tid til at putte, og som det lyder, var det da også ret hyggeligt.

Så var det alvor, og så var det ud på par-3 banen. Her blev der blev brug for alt, hvad vi havde lært, plus at man skulle til at regne med modvind, sidevind og medvind, foruden om banen skrånede op eller ned. Det var ikke altid lige let, men det hjalp med lidt rutine, og lige da man mente, at nu var den der, så var det sidste hul, og der var frokost.

Denne blev indtaget i klubhuset, hvor der var kommet flere veteraner til, der gerne ville spise med. Frokosten var en dejlig gryderet, og alle blev vist mætte, da det dar en stor portion.

Alt i alt en rigtig dejlig dag i naturen med frisk luft og hyggeligt samvær med gamle kollegaer.

 

Her er nogle fotos fra veteranernes golf-odyssé

 

golf 1

Venten på opklaring

 

golf 2

Golfklubben

 

golf 4

Der puttes koncentreret

 

golf 3

Der ventes på klar bane

 

 

 

 

 

Svendborg Golfklub Svendborg Golfklub

 


 

9. april

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 


 

5. marts

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 


 

5. februar

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 


 

8. januar

 

Generalforsamling 2015

 

Ifølge vedtægterne skal der holdes generalforsamling i januar måned. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 8. januar 2015 kl. 10.00 i mødelokalet hos Fyns Amts Avis med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag (indleveres senest 14 dage før).
  6. Valg af bestyrelse: a. formand (på valg l ulige år)
      b. kasserer og sekretær (på valg i lige år)
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
      (på valg hvert år)
  8. Valg af revisor
  9. Valg af kontaktperson til museet
10. Museets kontaktperson aflægger beretning
11. Eventuelt.

 

Ifølge vedtægterne bedes evt. afbud givet senest dagen før til Birthe eller Ingrid.

 

  

Arrangementer fra 2014

 


 

Julefrokost

 

Torsdag 4. december kl. 12.00

 

 


 

Veteranbowling i

BOWL 'N' FUN - Svendborg

 

6. november

 

Bowlingtur Bowl

 

Den årlige bowlingtur, med påhæng og efterfølgende æggekagespisning i Tved Forsamlingshus. Vi mødes kl.11.30 i BOWL 'N' FUN på havnen, og hygger os med lidt bowling, og måske en enkelt fadøl. Efter endt spil, mødes vi så til æggekage i Tved kl 13.30, og er man ikke så meget for alt den motioneren, kan man bare møde op til æggekagen.

 


 

 

2. oktober

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 


 

Besøg på Konnerup
Chokoladefabrik

 

 

Torsdag den 4. september

 

 

Der er ikke møde på avisen, men vi skal mødes hos Konnerup
kl. 15.00, da det er tidspunktet for første rundvisning, fordi
vi ikke kan komme mens de producerer.
Det koster kr. 150,00 pr. person, men klubben betaler de 50.-,
og det er selvfølgelig med påhæng.
Jeg skal have svar på, om hvor mange I deltager, ret hurtigt,
da jeg skal give besked til Konnerup.
Vi skal være mindst 12 personer, og højest 25, så hvis vi bliver
flere, bliver vi vist rundt i hold. Rundvisningen tager 1 time, og
der bliver budt på smagsprøver. Og der er også mulighed for
at købe chokolade.

 

Konnerup Konnerup

Konnerups hjemmeside

 


 

Gammel Torvedag

 

 

Torsdag den 7. august

 

 

Vi starter med møde på avisen kl. 10.00,og derefter spiser vi frokost i Borgerforeningen. Det er med påhæng, og prisen er ca. kr. 125.- pr. person.

 


 

Sommerturen 2014

Helene

Årets sommertur gik til Den Geografiske Have i Kolding, og sejltur på Haderslav Fjord med Helene.

 

Fotos fra turen

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 


 

1. maj

 

Leo fortæller og viser film om Øhavstien

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

Med ledsager

 

 

 


 

2. april

 

Mediehuset Odense

 

Onsdag den 2. april tager vi til Grafisk Museum Odense.
Hvis man vil med toget kører det fra Svendborg Banegård
kl. 8.41 og fra Svendborg Vest kl. 8.44 - så er vi i Odense
kl. 9.22, så vi har god tid til at komme til museet.
Man kan jo også vælge at køre selv, man betaler selv for
at komme derind.
Vi regner med, at spise frokost på Den grimme Ælling efter
museumsbesøget, og mad og indgang på museet betaler
Veteranklubben.
Det er med påhæng og jeg skal have besked på, om I deltager
eller ej meget hurtigt, da jeg skal bestille både på museet
og på Den grimme Ælling.
Hilsen Birthe

 

 


 

6. marts

 

Almindeligt møde

 

Kl. 10.00 Fyns Amts Avis mødelokale

 


 

6. februar kl. 17.30

 

Veteranerne fejrer 15 års-jubilæumsfest i Tved Forsamlingshus

 

 

Tved Forsamlingshus Tved Forsamlingshus

Tved Forsamlingshus

 

Veteranerne fejrer 15 års jubilæum, med en jubilæumsfest i Tved forsamlingshus.

Vi mødes kl. 17.30, til en lækker menu, og en rigtig hyggelig aften med musik ved Mogens, og dans.

 

Fra menuen kan nævnes:

 

Forret: Laksemousse med broccoli, kaviardressing og hjemmebagt brød.

 

Hovedret: Oksemørbrad, med fyldt tomat, sauterede svampe, årstidens grønsager, rødvinssauce og Pomm. Anna.

 

Kaffe med chokolade

 

Natmad: Røde pølser med det hele.

 

Billeder fra jubilæumsfesten i Tved Forsamlingshus

 

Foto: Birthe Sørensen

 

foto1


 

 

foto2

 

 

foto3

 

 

foto4

 

 

foto5

 

 

foto6

 

 

foto7

 

 

foto8

 

 

foto9

Dejlig mad, fornem servering og hygge i Tved Forsamlingshus, da Veteranerne holdt 15 års jubilæumsfest den 6. februar 2014

 


 


 

9. januar

 

Generalforsamling 2014

 

Ifølge vedtægterne skal der holdes generalforsamling i januar måned. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 9. januar 2014 kl. 10.00 i mødelokalet hos Fyns Amts Avis med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag (indleveres senest 14 dage før).
  6. Valg af bestyrelse: a. formand (på valg l ulige år)
      b. kasserer og sekretær (på valg i lige år)
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
      (på valg hvert år)
  8. Valg af revisor
  9. Valg af kontaktperson til museet
10. Museets kontaktperson aflægger beretning
11. Eventuelt.

 

Ifølge vedtægterne bedes evt. afbud gives senest dagen før til Birthe eller Ingrid.

 

  

Arrangementer fra 2013

 


 

7. november

 

Veteranbowling i BOWL 'N' FUN - Svendborg

 

Bowlingtur Bowling Den årlige bowlingtur, med påhæng og efterfølgende æggekagespisning i Tved Forsamlingshus. Vi mødes kl.11.30 i BOWL 'N' FUN på havnen, og hygger os med lidt bowling, og måske en enkelt fadøl. Efter endt spil, mødes vi så til æggekage i Tved kl 13.30, og er man ikke så meget for alt den motioneren, kan man bare møde op til æggekagen.

 


 

 

1. august

 

Gammel Torvedag

 

(Smørrebrød)

 


 

juli Sommerfri

 

 


 

6. juni

 

Sommertur 2013

 

Turen går til Avernakø

 

 


 

 

4. april

 

Svendborg Museum rundvisning

 

 


 

7. marts

 

Søren "Sømand" Stidsholt Nielsen holder foredrag om turen rundt om "Hornet"
(Med påhæng)

 


 

 

2. februar

 

Fyns Amts Avis fejrer 150 års jubilæum

 

tv2fyn's udsendelse om jubilæet

 


 

 

3. Januar

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Torsdag den 3. januar 2013 kl. 10.00. I følge vedtægterne skal der afholdes generalforsamling i januar måned. Der indkaldes hermed til ordinær gene-ralforsamling i mødelokalet på Fyns Amts Avis.

 

 

  

Arrangementer fra 2012

 


 

 

Sommertur til Samsø

 

 

veterantur til samsø

 

 


 

Museet for Skipper Frohn på Skarø

 

Skarøtur